topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Oferta badań
 
Programy badawcze
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Odpady komunalne
A. A. A.


1. Wstęp teoretyczny.


Odpady komunalne - bytowe - to stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i zakładów weterynaryjnych (Dz. U. Nr 132/96, poz.622).

 


2. Cel projektu.


Celem projektu jest wdrożenie skutecznej i innowacyjnej metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych z możliwością odzysku energii. Całościowa metoda obejmuje utylizację odpadów poprzez proces atonizacji (redukcji materii organicznej i uwalnianie gazów poprocesowych a następnie ich oczyszczaniu). Produkt stały oraz utlenione gazy nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Proces utylizacji odpadów odbywa się w specjalnie skonstruowanym urządzeniu mieszczącym się w standardowym kontenerze 20-stostopowym. Materiał podawany jest do układu transporterem mechanicznym bądź jest aplikowany ręcznie. Z komory zasypowej odpad trafia do bloku wstępnego przygotowania materiału i następnie jest kierowany do komory atonizacji. W drugim etapie uwalniane gazy są oczyszczane w wysokiej temperaturze, przy udziale dozowanego powietrza oraz w kontakcie ze złożem ceramicznym. Powstający strumień gorących i oczyszczonych gazów stanowi cenne źródło energii do zagospodarowania w zależności od potrzeb klienta.

 

 

3. Zakres badań.


Projekt obejmować będzie wdrożenie opracowanej metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych.Projekt_odpady_komunalne 96.95 kB
Odpady_komunalne_kody 196.2 kB
Schemat_odpady_komunalne 297.08 kB
WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: