topmenu topmenu topmenu topmenu
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Technologie ATON-HT
A. A. A.

Mikrofale w technologii unieszkodliwiania odpadów


Ciągły rozwój cywilizacji, wzrost uprzemysłowienie na świecie  prowadzi do powstawania coraz większych ilości odpadów, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.  Dlatego też niezwykle ważne jest opracowywanie i wdrażanie nowych, skutecznych technologii pozwalających unieszkodliwiać odpady, w szczególności niebezpieczne odpady przemysłowe.


Spółka ATON-HT opracowała unikalne metody przeznaczone do  unieszkodliwiania i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niebezpiecznych materiałów  oraz odzysk cennych składników. Podstawą opracowanych procesów technologicznych są trzy metody chronione zgłoszeniami patentowymi w kraju, Europie i na świecie:

  • MTT (Microwave Thermal Treatment) – numer zgłoszenia P-337957,
  • MOS (Microwave Oxidation System) – numer zgłoszenia P-384957,
  • Technologia unieszkodliwiania odpadów organicznych, zwłaszcza odpadów medycznych, cateringowych i weterynaryjnych – numer zgłoszenia P-389497.

 


Istotą wdrożonych technologii jest bezkontaktowe nagrzewanie odpadu do oczekiwanej temperatury za pomocą odpowiednio skondensowanej wiązki mikrofalowej. Utylizacja wiąże się przede wszystkim ze zmianą charakteru oddziaływania na środowisko naturalne, poprzez przekształcanie struktury fizyko-chemicznej oraz ze znacznym zmniejszeniem objętości i masy odpadów. Możliwość odzysku ciepła uwalnianego w czasie procesu czyni proponowaną technologię jeszcze bardziej atrakcyjną pod względem  ekonomicznym.


Podział technologii.


Opracowane w firmie ATON-HT SA technologie utylizacji odpadów można podzielić na trzy zasadnicze grupy procesów:


Procesy prowadzone w atmosferze utleniającej – urządzenia typu ATON HR. Proces ten znajduje szerokie pole zastosowania przy unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych takich, jak: piasek, grunt i inne materiały zanieczyszczone odpadami pochodzenie naftowego. Ponadto metodą tą  można unieszkodliwić odpady zwierające włókna azbestowe. Po oczyszczeniu materiały te mogą być ponownie używane nie stanowiąc już żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska i co równie ważne, przy zachowaniu ich własności użytkowych.

 

Rys. 1. Zdjęcie urządzenia ATON HR.

 

Procesy prowadzone w atmosferze redukującej – urządzenia typu ATON BW. Opracowana technologia mikrofalowa umożliwia skuteczne unieszkodliwianie  substancji organicznych, takich jak odpady weterynaryjne, odpady poubojowe, odpady mięsne, odpady żywnościowe, odpady z przemysłu drobiarskiego, a także osady ściekowe itp. Proces jest dwuetapowy. W pierwszym etapie materiał jest poddawany obróbce wstępnej (np. suszenie, kruszenie itp.), po czym wprowadzany jest do mikrofalowej komory procesowej. W komorze tej materiał nagrzewany jest do temperatury około 600-850ºC w wyniku czego następują procesy atonizacji, uwalniane są gazy pirolityczne i pozostają niewielkie ilości frakcji stałych złożonych z węgla i substancji mineralnych.


Rys. 2. Zdjęcie urządzenia ATON BW

 

Procesy oczyszczania i utleniania gazów poprocesowych oraz usuwanie odorów prowadzone są w urządzeniach typu ATON MOS.  W tym rozwiązaniu zanieczyszczone gazy tłoczone są przez komorę procesową wypełnioną kształtkami z ceramiki, która silnie pochłania mikrofale i jednocześnie jest odporna na wysokie temperatury. Wypełnienie ceramiczne powoduje turbulentny przepływ oczyszczanych gazów nagrzewając je do wysokich temperatur (900ºC-1400ºC). W tych kontrolowanych warunkach skutecznie utlenianie są wszystkie zanieczyszczenia organiczne i termicznie unieszkodliwiane pyły.

 


 
Rys. 3. Zdjęcie urządzenie ATON MOS

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: