topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Oferta badań
 
Programy badawcze
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Zanieczyszczenia chloroorganiczne
A. A. A.


1. Wstęp teoretyczny.


W skład grupy węglowodorów chloroorganicznych wchodzą takie związki jak pestycydy (środki ochrony roślin) i polichlorowane bifenyle (PCBs – składniki m.in. olejów transformatorowych). Są to substancje szczególnie niebezpieczne ze względu na toksycznym a nawet kancero- i mutogennym właściwości.
Pestycydy są to grupy związków chemicznych pochodzenia naturalnego (roślinne) i syntetycznego stosowanych do niszczenia pasożytów człowieka, zwierząt hodowlanych i roślin, umożliwiając w ten sposób zwiększenie produkcji żywności i ograniczenie strat związanych z jej transportem i przechowywaniem. Używane są również do zwalczania chorób roślin, regulacji wzrostu i usuwania chwastów. Niektóre pestycydy używane są w akcjach sanitarnych, higienie osobistej ludzi oraz w leczeniu różnych chorób.
Polichlorowane bifenyle dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym znalazły bardzo wiele różnorodnych zastosowań w wielu gałęziach przemysłu (płyny dielektryczne w transformatorach, materiały izolacyjne w kondensatorach dużej mocy, płynne wymienniki ciepła, małe kondensatory, płyny hydrauliczne do transmisji energii, płyny do pomp próżniowych, smary w turbinach gazowych, ciecze chłodząco-smarujące przy obróbce skrawaniem, dodatki do farb i lakierów, środki konserwujące i impregnujące).

 


2. Cel projektu.


Zespół urządzeń ATON HR-Cl został przewidziany do oczyszczania gruntów (lub innych materiałów nieorganicznych) z zanieczyszczeń zawierających znaczne ilości chloru w strukturach cząsteczkowych.
W pierwszym etapie procesu następuje wstępne podgrzanie materiału do temperatury około 400ºC. Proces prowadzony jest w stechiometrycznym niedomiarze powietrza. Źródłem energii potrzebnej do zainicjowania procesu jest ATON MOS. Następuje wymiana ciepła między gorącymi i unieszkodliwionymi gazami za ATON MOSem a świeżą porcją materiału aplikowanego do urządzenia. Uwalniane gazy są kierowane do unieszkodliwienia w segmencie ATON MOS.
Wstępnie podgrzany materiał transportowany jest do obrotowego pieca ATON HR, gdzie w stechiometrycznym nadmiarze powietrza zachodzi proces unieszkodliwiania inicjowany polem mikrofalowym. Oczyszczony materiał zostaje przetransportowany na zewnątrz układu. Po wychłodzeniu może zostać zawrócony w miejsce wydobycia, bez zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Gazy uwalniane podczas całego procesu są oczyszczane w bloku ATON MOS, który stanowi integralny element układu ATON HR-Cl. Strumień oczyszczonych i gorących gazów jest cennym źródłem energii i może zostać zagospodarowany w zależności od potrzeb klienta w kierunku produkcji gorącej wody, energii elektrycznej (wykorzystanie silników Stiringa), lub pary technologicznej.

 


3. Zakres wdrożenia projektu.


Wdrożenie obejmować będzie dopracowanie kilkustopniowej metody likwidacji skażenia środowiska odpadami chloroorganicznymi. Określenie kinetyki, sprawności i wydajności procesu. Efektem projektu będzie wykonanie prototypu urządzenia.
Prowadzone będą analizy składu gazów opuszczających i materiału stałego po oczyszczaniu. Badania te będą wykonywały jednostki zewnętrzne posiadające adekwatne certyfikaty.Pestycydy_kody 199.43 kB
PCB_kody 206.54 kB
Schemat_pestycydy 225.22 kB
Schemat_PCB 223.69 kB
WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: